Predstavenie portálu

Vitajte na novom vzdelávacom portáli Školazdomu.sk.

Pozrite si video s predstavením portálu - v hlavnej úlohe Juraj Kemka :-)

Vzdelávací portál Školazdomu.sk je prevádzkovaný spoločnosťou AGEMSOFT, a.s., najväčším slovenským vydavateľom digitálneho vzdelávacieho obsahu pre jednotlivcov, školy, spoločnosti a inštitúcie. Hlavným poslaním portálu je poskytnúť domácnostiam na Slovensku kvalitné, atraktívne a stimulujúce vzdelávacie materiály pre zefektívnenie a modernizáciu celoživotného vzdelávacieho procesu.

Vzdelávací portál Školazdomu.sk je určený predovšetkým deťom a rodičom, teda domácnostiam, ale tiež jednotlivcom bez rozdielu veku. Na portáli je v súčasnej dobe sprístupnených viac ako 40 000 vzdelávacích materiálov z angličtiny, matematiky, fyziky, chémie, biológie, prírodovedy a ďalších predmetov. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií.

Každý používateľ portálu Školazdomu.sk má vlastné používateľské konto - unikátny login a heslo. Po prihlásení na portál môže používateľ využívať sprístupnené vzdelávacie materiály z rôznych predmetov v podobe predpripravených lekcií alebo jednotlivých vzdelávacích stránok. Používateľ má možnosť pridávať si zaujímavé vzdelávacie materiály do vlastných záložiek a zdieľať ich na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

Portál obsahuje nástroj na tvorbu vzdelávacích projektov z digitálnych materiálov sprístupnených na portáli, ako aj z externých zdrojov. Okrem toho integrovaná vizuálna sieť Glogster umožňuje vytváranie interaktívnych plagátov a ich zdieľanie s ostatnými používateľmi na www.glogster.com.


2018 © AGEMSOFT, a.s. © Young Digital Planet S.A.
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistete, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámení so všeobecnými podmienkami portálu Školazdomu.sk.


Podmienky používania
Ochrana súkromia