Vzdelávacie materiály

Vzdelávací portál Školazdomu.sk obsahuje viac ako 40 000 vzdelávacích materiálov z angličtiny, matematiky, fyziky, chémie, biológie, prírodovedy a ďalších predmetov. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií.

 • Anglický jazyk
  Vzdelávacie materiály pre výučbu anglického jazyka sú určené širokej cieľovej skupine od úplných začiatočníkov po pokročilých. Sú založené na moderných výučbových a didaktických metódach, ktoré zabezpečujú rýchle a efektívne učenie sa cudzieho jazyka. Digitálne materiály vychádzajú z učebníc renomovaných vydavateľstiev a sú vhodné aj na prípravu k medzinárodne uznávaným skúškam. Základná štruktúra týchto materiálov na portáli: Angličtina pre deti (4 - 7 rokov), Angličtina pre mladých (7 - 15 rokov), Všeobecná angličtina. Vybrané materiály získali odporúčaciu doložku ministerstva školstva.

 • Prírodovedné predmety
  Vzdelávacie materiály z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda sú určené žiakom základných a stredných škôl a gymnázií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom. Tieto materiály sa používajú vo viac ako 25 krajinách sveta. Materiály pre prírodovedné predmety získali odporúčaciu doložku ministerstva školstva.

 • Matematika z Fínska pre žiakov 1. stupňa ZŠ
  Vzdelávacie materiály z matematiky sú založené na sérii moderných učebníc matematiky pre 1. stupeň základných škôl. Tieto materiály využívajú fínsky model a na portáli sú sprístupnené v anglickom jazyku.

 • Digitálny obsah pre deti predškolského veku, materské školy a terapeutov
  Digitálny edukačný obsah eduSensus je vhodný pre deti predškolského veku, ako aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Materiály ponúkajú rodičom a pedagógom veľké množstvo nástrojov podporujúcich komplexný rozvoj najdôležitejších vývinových oblastí osobnosti dieťaťa. Zároveň umožňujú dosahovať vzdelávacie štandardy podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Veľké množstvo interaktívnych cvičení zameraných na rozvíjanie rôznych aspektov osobnostného vývinu detí je doplnené o materiály, ktoré je možné vytlačiť a pracovať s nimi aj po vypnutí počítača.2018 © AGEMSOFT, a.s. © Young Digital Planet S.A.
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistete, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámení so všeobecnými podmienkami portálu Školazdomu.sk.


Podmienky používania
Ochrana súkromia