Moje projekty

Moje projekty predstavujú nástroj, ktorý slúži na prípravu vzdelávacích projektov a na vytváranie štruktúry podľa potrieb používateľov. Okrem vzdelávacích materiálov umiestnených na portáli Školazdomu.sk máte možnosť zahrnúť do Vášho projektu aj vlastné materiály z ďalších zdrojov.

Tvorba projektov

Projekty môžete vytvárať v časti Moje projekty alebo počas vyhľadávania a prezerania materiálov na portáli. Kliknutím na tlačidlo Pridať do projektu v časti Možnosti po zobrazení informácií o konkrétnom vzdelávacom materiáli môžete tento materiál pridať do existujúceho projektu alebo si vytvoriť nový projekt s týmto materiálom.

Váš projekt môže obsahovať nasledovné výučbové materiály:

  • Vzdelávacie materiály z portálu Školazdomu.sk: v časti Upraviť projekt kliknite na možnosť Pridať Materiály.
  • Vaše vlastné súbory: do projektu môžete pridávať súbory rôzneho formátu napr.: prezentácie PowerPoint, dokumenty Word, tabuľky Excel, obrázky atď. V časti Upraviť projekt kliknite na možnosť Pridať Súbor.
  • Odkazy na webové stránky: v časti Upraviť projekt kliknite na možnosť Pridať Odkaz.

V časti Upraviť projekt môžete následne každý materiál pridaný do projektu upravovať a pridať k nemu bližšie informácie pre Vaše potreby použitia. Zároveň tu môžete v stĺpci s názvom Zobraziť v projekte dočasne zrušiť zobrazenie daného materiálu v projekte.

Tlač zoznamu materiálov pridaných do projektu

V prípade potreby je možné vytlačiť si kompletný zoznam materiálov pridaných do projektu alebo vytvoriť PDF dokument obsahujúci tento zoznam. V časti Možnosti kliknite na odkaz Tlačiť, resp. PDF.


2018 © AGEMSOFT, a.s. © Young Digital Planet S.A.
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistete, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámení so všeobecnými podmienkami portálu Školazdomu.sk.


Podmienky používania
Ochrana súkromia