Ochrana súkromia
§ 1. Ochrana súkromia

AGEMSOFT, a.s. (Prevádzkovateľ) rešpektuje právo používateľov na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje svojich používateľov v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a používa primerané technologické riešenia, ktoré zamedzujú porušeniu práva na ochranu osobných údajov tretím subjektom.

§ 2. Registrácia a osobné údaje

1. Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť AGEMSOFT. Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov inej osobe.
2. Niektoré vzdelávacie materiály na portáli sú dostupné iba po registrácii. Pri registrácii je potrebné zadať login (používateľské meno), heslo, meno, priezvisko a e-mail. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vytvorenie používateľského konta.
3. Ak používateľ chce nakupovať vzdelávacie materiály, registrácia je nutná. Pri nákupe vzdelávacích materiálov je potrebné, aby používateľ bol prihlásený a zadal fakturačné a ďalšie potrebné údaje.
4. Údaje zadané počas registrácie môžu byť použité na účely vzájomnej komunikácie používateľa a prevádzkovateľa, k tvorbe interných štatistických analýz a pre marketingové účely, napríklad pre zasielanie informačných e-mailov, ak s tým používateľ vyjadrí súhlas.
5. Používateľ má právo vidieť svoje osobné údaje na portáli a právo upravovať alebo vymazať tieto údaje z portálu.
6. Všetci používatelia portálu môžu kontaktovať kedykoľvek prevádzkovateľa portálu e-mailom, telefonicky alebo poštou. Prevádzkovateľ si uchováva komunikáciu so svojimi používateľmi zo štatistických dôvodov a pre čo najlepšie a najrýchlejšie reakcie na prichádzajúce požiadavky.

§ 3. Súbory cookie

1. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré server ukladá v počítači používateľa v textovom formáte. Server má prístup k informáciám z tohto súboru pri opätovnom pripojení z tohto počítača.
2. Súbory cookie obsahujú informácie nevyhnutné pre správne fungovanie portálu.
3. Obsah cookie súborov neumožňuje identifikáciu používateľa. Osobné údaje sa v cookie súboroch neukladajú.
4. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje ukladanie cookie súborov automaticky. Používateľ môže vo svojom prehliadači nakonfigurovať spôsob, akým budú cookie súbory ukladané na disk jeho počítača, alebo ich ukladanie úplne zakázať.
5. Pre prihlásenie sa na portál je povolenie cookie súborov nevyhnutné.

§ 4. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedené pravidlá zverejnením nových pravidiel na tejto www stránke.

§ 5. Otázky a návrhy

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy ohľadom našich pravidiel ochrany súkromia, budeme radi, ak nás budete kontaktovať.
2018 © AGEMSOFT, a.s. © Young Digital Planet S.A.
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistete, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámení so všeobecnými podmienkami portálu Školazdomu.sk.


Podmienky používania
Ochrana súkromia